Pamiętaj o swoim 1%

1% na KLUB SPORTOWY JAS-FBG SOSNOWIEC

LINK DO POBRANIA

Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż  uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży.

          Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której  Klub Sportowy JAS-FBG SOSNOWIEC pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży.

          W myśl przepisów  1% podatku dochodowego za 2019 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo  mogą przekazać:

–  podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

–  podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

–  podatnicy prowadzący jednoosobową  działalność gospodarczą i korzystający z liniowej,

  19-procentowej stawki podatku.

          Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany  poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, lub PIT-28) podając :

–  numer KRS:  0000197334

WAŻNE!

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel – wpisać nazwę klubu sportowego i adres. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (PIT-28 poz. 132-134,PIT-36 poz. 308 – 310, PIT-36L poz. 108 – 110, PIT-37 poz. 125 – 127, PIT-38 poz. 61 – 63). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).

 

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

123. Numer KRS  0000197334 Wnioskowana kwota

Kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 112 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

124.               

zł.                      gr.

 I.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 125 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w pozycji 126 wyrazić zgodę na  przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie  z poz. 124. W pozycji 127 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

 125. Cel szczegółowy 1%     KLUB SPORTOWY  JAS-FBG Sosnowiec
41-200 Sosnowiec  ul. Będzińska 14\7
 127.                         KLUB SPORTOWY  JAS-FBG Sosnowiec
41-200 Sosnowiec  ul. Będzińska 14\7
 
126  Wyrażam zgodę                

X

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże   100%  środków w formie umowy darowizny  na rzecz klubów wskazanych przez  darczyńców.